Đàm thoại Tiếng Anh về đồ dùng văn phòng

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.


Salesperson(F): Welcome to Bradley's. My name is Diane. Nhân viên bán hàng (F): Chào mừng Anh đến với cửa hàng Bradley. Em là Diane.
How can I help you? Em có thể giúp gì cho Anh?
Customer(M): Hi. I'm here to see the new line of office chairs. Khách hàng (M): Xin chào. Mình đến đây để xem dòng ghế văn phòng mới.
Where are they? Chúng ở đâu?
Salesperson: They're right over here. Just follow me, please. Nhân viên bán hàng: Chúng ở ngay đây này. Đi theo em.
Customer: These are perfect! Very stylish and soft. Khách hàng: Chúng đẹp thật! Rất phong cách và mềm mại.
Do they come in any other colors? Ghế này có màu nào khác không?
Salesperson: They come in blue or red leather or traditional black. Nhân viên bán hàng: Có da xanh, đỏ hoặc và đen truyền thống.
Customer: How much are they? Khách hàng: Chúng bao nhiêu nhiều?
Salesperson: The black leather is $99. Nhân viên bán hàng: Cái da đen là $ 99.
For blue and red it's $110. Màu xanh và đỏ là $110 .
Customer: I'll take five with the blue leather please. Khách hàng: Tôi sẽ lấy năm cái loại da xanh.